Λογότυπο Εργαστηρίου Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών

Οι κάτωθι ανακοινώσεις ενημερώνονται δυναμικά από το Σύστημα Ηλέκτρα.

 

ΜΑΘΗΜΑ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Συνημμένα Ανακοινώσεων

Τα συνημμένα αρχεία των ανακοινώσεων τα βλέπετε στην ΗΛΕΚΤΡΑ αφού κάνεττε login και πάτε στην αντίστοιχη περιοχή του εργαστηρίου ή του μαθήματος

 

Δημοσιεύθηκε: 18/10/2017 14:58:14

Συγγραφέας: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Θ κ Ε)

Το μαθημα και το εργαστήριο για "AΔΕ"  θα ξεκινήσει στις 16.οκτ.2017

 

Δημοσιεύθηκε: 09/10/2017 12:30:03

Συγγραφέας: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Εργαστήριο
Βοηθήματα-Αρχεία για Εργ. ΑΔΕ

Ολα τα σχετικά με το εργαστήριο αρχεία θα δημοσιεύονται στην ΗΛΕΚΤΡΑ στην περιοχή της Θεωρίας του Μαθήματος

 

Δημοσιεύθηκε: 18/10/2017 15:08:15

Συγγραφέας: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Συνημμένα Ανακοινώσεων

Τα συνημμένα αρχεία των ανακοινώσεων τα βλέπετε στην ΗΛΕΚΤΡΑ αφού κάνεττε login και πάτε στην αντίστοιχη περιοχή του εργαστηρίου ή του μαθήματος

 

Δημοσιεύθηκε: 18/10/2017 14:56:43

Συγγραφέας: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Εργ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΔΕ)

Η παρουσία σας στις 18.οκτ.2017 στο Τμήμα που σας έχει γίνει ανάθεση σημαίνει και κατοχύροση της θέσης σας.

 

Στις 16 και 18.οκτ.2017 και στις ώρες της θεωρίας ή του Εργ. Τμήματος θα γίνου δεκτές αμοιβαίες μεταγραφές, με φυσική παρουσία των εμπλεκομένων

 

Λάβετε υπόψη σας το συνημμένο αρχείο "ADE-x2017.pdf"

 

Δημοσιεύθηκε: 15/10/2017 15:23:55

Συγγραφέας: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Θ κ Ε)

ο μαθημα και το εργαστήριο για "AΔΕ"  θα ξεκινήσει στις 16.οκτ.2017

 

Δημοσιεύθηκε: 09/10/2017 12:27:24

Συγγραφέας: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ