Λογότυπο Εργαστηρίου Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών

Σημειώσεις Μαθήματος

 

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες μόνο για τους σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα,

μέσα από τις σελίδες του Συστήματος Ηλέκτρα.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Θεωρία και Πράξη

 

Π. Δ. Κεντερλής

 

Στοιχεία βιβλίου

ISBN: 978-960-931421-3

Διάθεση: Π. Δ. Κεντερλής

Έκδοση: 2009

 

[Περισσότερες Πληροφορίες]